Interpellation om digitala svarstider i specialistvården

Interpellation RV211010

Datum

2021-09-09

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

digitala, specialistvården, svarstider

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Hur långe får invånaren vänta på svar via E-tjänster i Vårdguiden från specialistmottagningarna?
  • Har specialistmottagningarna olika svarstider och varför i sådant fall?
  • Mäts och redovisas statistiken över väntetiderna i E-tjänster på mottagningarna? Om inte, varför?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av