Interpellation om Västmanlandsmusikens Sinfonietta

Interpellation RV211009

Datum

2021-09-09

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

Sinfonietta, Västmanlandsmusiken

 Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Delar regionrådet Västmanlandsmusikens tjänstepersonledning åsikt att Sinfoniettan endast bör förväntas uppträda i hel orkester?
- Anser ansvarigt regionråd att Sinfoniettan besöker länet i förväntad utsträckning enligt Region Västmanlands delägarskap?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av