Interpellation om sammanhållen journalföring

Interpellation RV211007

Datum

2021-09-09

Författare

Håkan Freijd (M)

Nyckelord

journal, sammanhållen

 Håkan Frejd (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Har regionen övervägt lösningen att Region Västmanland ska tillhandahålla journalsystemet Cosmic till verksamheter som i någon utsträckning utföra hälso-och sjukvård i regionens samtliga kommuner.
  • Om inte, varför?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av