Interpellation om hanteringen av Västerås flygplats

Interpellation RV211002

Datum

2021-09-06

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

flygplats, Västerås

Tomas Högström (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Vad är orsaken till att ärendet inte behandlats skyndsamt?
- Vika besked avser regionen att lämna till staden?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av