Interpellation om väntetider till ortopeden

Interpellation RV210791

Datum

2021-08-20

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

ortopeden, väntetider

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Hur ser regionrådet på att patienter och regionstyrelse får så olika uppgifter om när vårdskulden ska ha betats av?
  • Erbjuds samtliga ortopedpatienter som får vänta mer än 90 dagar hjälp att hitta alternativ vårdgivare – så som patientlagen anger?
  • Var finns statistik eller annat som styrker att samtliga patienter (oavsett diagnos) erbjuds hjälp utifrån patientlagen att hitta annan vårdgivare?
  • När beräknas planerade operationer inom slutenvård ortopedi kunna ske inom vårdgarantins gränser?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av