Motion om införande av allmän screening av prostatacancer

Motion RV210817

Datum

2021-08-26

Författare

Ingvar Jonsson (SD)

Nyckelord

prostatacancer, screening, Stockholm3-testet

Ingvar Jonsson (SD) yrkar i motionen att

Region Västmanland snarast möjligt inför prostatacancerscreening genom Stockholm3-
testet, för män i åldersgruppen 50-75 år samt för män i ärftlig riskgrupp från 40 år. Vid positivt resultat av Stockholm3-testet kombineras detta med magnetröntgen.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-09-21 § 96
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av