Motion om upphandling av mammografiundersökningar

Motion RV210783

Datum

2021-08-16

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

mammografi, upphandling

Anna Nygren (M) yrkar i motionen att

regionen ska upphandla mammografiundersökningar för bröstcancer för att upptäcka cancer i tidigt skede och komma arbeta bort vårdskulden


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-09-21 § 96

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av