Motion om hemställan till regeringen att staten ska ta över samtliga vårdkostnader som drabbar regionen på grund av grovt kriminellt våld som är lagfört av polisen.

Motion RV210780

Datum

2021-08-11

Författare

Janeth Persson (SD), Ingvar Jonsson (SD)

Nyckelord

kriminellt, våld, vårdkostnader

Ingvar Jonsson och Janeth Persson, båda (SD), yrkar i motionen att

  • tillsätta en utredning om vårdens faktiska kostnader ej individnivå utan händelse förorsakat av kriminellt våld i Regionen snarast möjligt.
  • hemställa till regeringen att staten skall ta över samtliga vårdkostnader som drabbar regionen på grund av grovt kriminellt våld som är lagfört av polisen.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-09-21 § 96

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av