Motion om god mödrahälsovård oavsett bostadsort

Motion RV210757

Datum

2021-07-22

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

mödrahälsovård

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

  • krav på att det ska finnas barnmorskemottagning på varje vårdcentral tas bort i samband med nästkommande revidering av primärvårdsprogram
  • barnmorskemottagningarna i Västmanland ska ha förutsättningar att nå mål i nationella riktlinjer gällande underlag per barnmorska


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-09-21 § 96
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av