Blodtillgång under sommaren

Interpellation LTV 120507

Datum

2012-05-21

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

blodgivare, blodtillgång, sommaren

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Har Västmanlands sjukhus säkrat blodtillgången under sommaren 2012?

  • Om inte, på vilket sätt planerar blodcentralerna vid Västmanlands sjukhus att säkra blodtillgången?

  • Vilka informationsinsatser planeras för att värva nya blodgivare?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-06-19 §§ 75 c) och 76 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av