Motion om medicinsk jämförelse barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin

Motion RV210716

Datum

2021-07-01

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

barn, BUP, jämförelse, medicinsk, ungdom

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

en medicinsk jämförelse mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och
ungdomsmedicin i Västmanland genomförs


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-09-21 § 96
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av