Interpellation om covid-19-vaccin till sommarvikarier

Interpellation RV210635

Datum

2021-06-04

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

sommarvikarier

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

Har region Västmanland erbjudit vaccin till sommarvikarier i vården och omsorgen i kommunerna?
Om inte, varför?
Hur ser du på en ökad smittspridning och smittutbrott med ovaccinerad personal i vård- och omsorgen som arbetar med de mest sköra invånarna?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-06-15 § 86

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av