Interpellation om hållbarhetsarbete och Agenda 2030

Interpellation RV210445

Datum

2021-04-15

Författare

Pratima Åslund (V)

Nyckelord

hållbarhetsarbete

Pratima Åslund (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Hur kommer du att se till att Region Västmanland ”marknadsför” materialet, text och film, som ligger på hemsidan vad gäller Agenda 2030 och regionens hållbarhetsarbete så att det blir känt och en inspirationskälla till hållbarhetsarbete för länsborna?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-06-15 § 86

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av