Motion om erbjudande om catch-up-vaccination mot HPV.

Motion RV210605

Datum

2021-05-31

Författare

Stephanie Bruksgård (M), Anna Nygren (M)

Nyckelord

HPV

Stephanie Bruksgård och Anna Nygren, båda (M), yrkar i motionen att:

Region Västmanland omgående erbjuder catch-up vaccination till kvinnor mellan 21-26 år som inte blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-06-15 § 64

 


 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av