Motion om destinationsutveckling.

Motion RV210528

Datum

2021-05-07

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

destinationsutveckling

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att:

Region Västmanland tar initiativ till att tydliggöra vem som har det samordnande uppdraget i länet gällande strategisk utveckling på destinationsnivå

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-06-15 § 64
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av