Motion om en utbildningsavdelning för äldrevård

Motion RV210479

Datum

2021-04-27

Nyckelord

utbildningsavdelning

Malin Gabrielsson, Elisabeth Wäneskog, Micael Larsson, Johanna Songer och Gun-Brith Rydén, alla (KD),yrkar i motionen att:

Region Västmanland i samarbete med länets kommuner tar initiativ till en länsgemensam
utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-06-15 § 64
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av