Motion om opartisk utredning av äldres covid-vård

Motion RV200923

Datum

2020-07-15

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

covid, vård

Elisabeth Wäneskog (KD) yrkar i motionen att:

Region Västmanland föreslår länets kommuner att en gemensam utredning om äldres covid-vård i Västmanland ska göras.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-10-20 § 107

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 84 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av