Motion om gräddfiler i sjukvården

Motion RV210401

Datum

2021-04-06

Nyckelord

gräddfil, sjukvård

Heidi-Maria Wallinder, Hans Jansson, Johanna Ritvadotter, Pratima Åslund och Fredrik Stockhaus, samtliga (V) yrkar i motionen att

- vårdgivare som har avtal med Region Västmanland förbjuds att låta
patienter med privata sjukförsäkringar gå före i kön.

- Region Västmanlands framtida upphandlingar och avtal med privata
vårdutförare regleras med tillägget att verksamheten uteslutande ska
bedrivas med offentlig finansiering och vårdavgifter.

- förfrågningsunderlagen för samtliga vårdval i regionen kompletteras
med ett krav om att verksamheten uteslutande ska bedrivas genom
offentlig finansiering och vårdavgifter.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av