Motion om ersättning för digitala vårdbesök

Motion RV210400

Datum

2021-04-06

Nyckelord

digitala, vårdbesök

Fredrik Stockhaus, Pratima Åslund, Hans Jansson, Johanna Ritvadotter och Heidi-Maria Wallinder, samtliga (V) yrkar i motionen att

- regionfullmäktige beslutar att stoppa ersättningarna för digitala vårdbesök som
sker utanför region Västmanland.
- detta beslut börjar gälla från och med 2022.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av