Motion om slopat fribelopp även efter pandemin

Motion RV210393

Datum

2021-04-06

Nyckelord

fribelopp

Tomas Högström, Mikael Andersson Elfgren och Jenny Landernäs, samtliga (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland tar fram ett system och identifierar yrkesgrupper där regionen kompenserar de studerande som får ett minskat studiebidrag till följd av att de arbetar extra inom Region Västmanland. Detta i syfte att möjliggöra för fler att de ska löna sig ekonomiskt att arbeta extra inom hälso- och sjukvården.


- Region Västmanland verkar för att staten höjer fribeloppet och så sikt avskaffar fribeloppet i studiestödssystemet.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av