Motion om sjuknärvaro

Motion RV210359

Datum

2021-03-25

Nyckelord

sjuknärvaro

Johanna Ritvadotter, Hans Jansson, Pratima Åslund och Fredrik Stockhaus, samtliga (V) yrkar i motionen att

- Region Västmanland snarast genomför en undersökning angående sjuknärvaro; varför personal väljer att gå till arbetet trots sjukdom
- i undersökningen belysa påverkan av karensavdraget
-  resultatet av undersökningen används för att minska sjuknärvaron med en nollvision som mål

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av