Motion om delägarskap i Västerås flygplats

Motion RV210287

Datum

2021-03-10

Författare

Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

Västerås flygplats

Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

- Region Västmanland erbjuder Västerås stad att regionen blir delägare i flygplatsen.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av