Motion om plan för att återskapa besöksnäringen

Motion RV210175

Datum

2021-02-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

besöksnäring

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

- Region Västmanland tar initiativ till en länsgemensam plan för att återstarta länets
besöksnäring

- Region Västmanland under 2021 ska marknadsföra Västmanland som destination

- från Regionkontoret avsätta medel för att marknadsföra Västmanland

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av