Interpellation om behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin BUP

Interpellation RV210415

Datum

2021-04-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

Barn- och ungdomspsykiatrin

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

Har BUP Västmanland en förhållandevis hög förskrivning av läkemedel baserat på gällande riktlinjer för behandling? Om ja, vad beror detta på?

Varför följs inte barn och ungdomar med läkemedelsbehandling upp enligt gällande riktlinjer, dvs minst en gång per år?

Vad avser regionrådet göra för att stärka den medicinska kvaliteten inom BUP, på kort och lång sikt?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av