Interpellation om jämlika vårdavgifter

Interpellation RV210402

Datum

2021-04-06

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

Vårdavgifter

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur kommer det sig att en enskild patientgrupp med diagnosen sömnapné kan och ska betala fullt pris, för närvarande 340 kronor, för en kvalificerad medicinsk telefonkontakt och har gjort det sedan tre år när övriga mottagningar inte tar betalt?

Hur kommer det sig att samma patientgrupp som skickar in ett minnes-kort för en kontroll av behandlingen och får brevsvar blir tvungna att betala full taxa?

Anser regionrådet att detta är att behandla patienter jämlikt?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av