Interpellation om hållplatsutrop

Interpellation RV210343

Datum

2021-03-24

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Nyckelord

hållplatsutrop

Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Hur ser Svealandstrafikens tekniska handlingsplan för förverkligande av fungerande hållplatsutrop ut?
- Vad avser regionrådet göra för att fungerande inre och yttre hållplatsutrop blir verklighet på Svealandstrafikens samtliga fordon och att synskadade och andra slipper lotteriresorna?
- Hur väl tycker du att den långdragna processen harmonierar mot Sveriges mål att implementera FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av