Interpellation om lågtröskelmottagning

Interpellation RV210262

Datum

2021-03-02

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

lågtröskelmottagning

Hans Jansson (V) följande frågor i sin interpellation:

Har minoritetsstyret för avsikt att inrätta en lågtröskelmottagning?
Om inte hur motiveras det?
Om ja när ska det ske?
Kan du göra en utfästelse att det äntligen sker något i den här frågan under denna mandatperiod?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av