Livsstilsmottagningar.

Interpellation LTV 120374

Datum

2012-04-05

Författare

Agneta Hesselager (M)

Nyckelord

livsstilsmottagning, överviktiga

Interpellanten Agneta Hellselager (M) frågar:

  • Vem har ansvaret för patienten vid dessa livsstilsmottagningar?

  • Var ifrån tas resurserna till detta projekt?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 §§ 49 e) och 50 d)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av