Interpellation om vårdplatser inom vuxenpsykiatrin

Interpellation RV210261

Datum

2021-03-02

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

vuxenpsykiatri, vårdplatser

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Stämmer det att vi behandlar fler i öppenvård än vårdgrannar och snittet för riket?
Varför säger genomlysningen något annat?
Anser du att det är rimligt att vi kommer att ha lägre antal vårdplatser och dessutom låga besökssiffror i öppenvård?
Finns det något som tyder på att vi i länet har mindre behov av psykiatrisk vård?
Har du, tillsammans med övriga i minoritetsstyret, för avsikt att öka resurserna till Vuxenpsykiatrin?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av