Motion om munskydd för medarbetare

Motion RV210051

Datum

2021-01-07

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

munskydd

Elisabeth Wäneskog (KD) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland beslutar om att regionens medarbetare som reser med kollektivtrafik till och från sitt arbete ska tillhandahålla munskydd kostnadsfritt.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-02-16 § 11 a
 

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 83 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av