Interpellation om sjukresor

Interpellation RV210159

Datum

2021-02-05

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Förekommer det att avgörande vård fördröjs på grund av problem med sjukresorna?
- Hur påverkar bokningsproblemen akutpersonalens arbetsmiljö?
- Var finns barnperspektivet när föräldrar inte får följa med sina barn till sjukhus?
- Vad kommer du att göra för att underlätta för transporter av patienter som är skrivna i ett annat län samt för transporter över länsgränserna?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-16 § 22 e

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av