Interpellation om Västerås flygplats

Interpellation RV210150

Datum

2021-02-04

Författare

Tomas Högström (M)

Tomas Högström (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

1. Anser regionrådet Magnus Ekblad att flygplatsen ska vara kvar och att regionen i någon utsträckning ska bidra ekonomiskt till driften av flygplatsen
2. Avser regionrådet att ta initiativ i Region Västmanland i avsikt att få till stånd samtal med staden om flygplatsen liknande det sätt varpå staden kallar regionen till förhandling.

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-16 § 22 c
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av