Interpellation om omorganisation inom Vuxenpsykiatrin

Interpellation RV210149

Datum

2021-02-04

Författare

Hans Jansson (V)

 Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Anser du att frågan är tillräckligt utredd vad gäller konsekvenser för personalen?
Anser du att omorganisationen inte innebär risk för sämre vård för patienterna?
Anser du att förslaget innebär en förbättrad vård?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-16 § 22 b
 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av