Interpellation om alternativa utförare

Interpellation RV210119

Datum

2021-01-28

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

1. Gäller fortfarande uppdrag 18 från regionplan och budget 2020-2022?

2. Vilka initiativ har tagits kopplat till det uppdraget och när ska det slutredovisas?

3. Vad tänker du göra för att möjliggöra för att fler vårdgivare ska kunna etablera sig i Västmanland?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-16 § 22 a


 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av