Interpellation om covid-19 och Downs syndrom

Interpellation RV201609

Datum

2020-11-11

Författare

Louise Eriksson (SD)

Louise Eriksson (SD) ställer följande frågor i sin interpellation:
Hur har Regionen agerat i frågan?
Hur arbetar Regionen med att säkerställa att målgruppen vistas säkert i våra verksamheter?
Hur ser Städ & hygienrutinerna ut i de lokaler där målgruppen vistas?
Vilka krav ställs på Regionens personal som arbetar med målgruppen?
Hur ser besöksrutiner ut vid ex Habiliteringen och Hjärtmottagningen?
 
Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-12-14 - 15 § 149 b

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av