Interpellation om pendlarkort daglig verksamhet

Interpellation RV201133

Datum

2020-09-17

Författare

Louise Eriksson (SD)

Louise Eriksson (SD) ställer följande fråga i sin interpellation:
 
Har Region Västmanland för avsikt att undvika att medverka till diskriminering, istället visa prov på solidaritet genom att för hela 2020 införa kostnadsfritt pendlarkort för denna målgrupp eller tänker ansvarigt Regionråd plocka fram andra ”ess ur rockärmen”?
 
Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-12-14 - 15 § 149 a
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av