Motion om foodtrucks vid sjukhusen

Motion RV201657

Datum

2020-11-20

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att
 
Region Västmanland upplåter plats på sjukhusens parkeringar för att möjliggöra
försäljning av mat
 
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-12-15 § 134 c

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av