Café Bigarrås resultat.

Interpellation LTV 120368

Datum

2012-04-05

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Är resultatet för Café Bigarrå korrekt beräknat?

  • I vilken omfattning kommer de påtalade bristerna att åtgärdas?

  • Vilken nivå anser du vara lämplig som avkastningskrav för Café Bigarrå?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 §§ 49 d) och 50 c)

                                 * att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av