Motion om klimatnödläge

Motion RV201630

Datum

2020-11-13

Författare

Pratima Åslund (V), Heidi-Maria Wallinder (V)

Pratima Åslund och Heidi-Maria Wallinder, båda (V), yrkar i motionen att
 
Region Västmanland utlyser klimatnödläge och erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnåtts

Region Västmanland i en informationskampanj redovisar de åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt information om vad också invånarna kan göra

Region Västmanland utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och redovisa vidtagna åtgärder
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-12-15 § 134 b

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av