Motion om barnmorskemottagning online

Motion RV201595

Datum

2020-11-09

Nyckelord

barnmorskemottagningar
Malin Gabrielsson, Gun-Brith Rydén, Johanna Songer, Elisabeth Wäneskog och Micael Larsson, samtliga (KD), yrkar i motionen att
Region Västmanland startar en digital barnmorskemottagning
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-12-15 § 134 a
 

Regionfullmäktige beslutade 2021-10-19 §122 att:

motionen anses besvarad

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av