Interpellation om uppföljning av vårdnära service

Interpellation RV201237

Datum

2020-10-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

vårdnära

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

På vilka grunder har regionstyret kommit fram till att fortsätta på inslagen väg med vårdnära service?
Vad är orsaken till de höga sjukskrivningstalen inom samlad service?
Fungerar städningen bra nu på sjukhusen?

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av