Interpellation om remiss till transutredning

Interpellation RV201227

Datum

2020-10-09

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

transutredning

Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Vilken kompetens har psykiatrikerna i Region Västmanland vad HBTQ-frågor och då framför allt transfrågor?
- Är det rätt och riktigt att neka en transperson att få en remiss till utredningsteamet?
- Finns skillnader mellan regionerna som har avtal med Akademiska vad gäller antal som remitteras till utredningsteamet?
- Vad vill du som ansvarigt råd göra för att remissförfarandet ska fungera bättre?


Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av