Interpellation om följsamhet till avgifter inom primärvårdsprogrammet

Interpellation RV201226

Datum

2020-10-09

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Nyckelord

följsamhet

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Känner du till att detta förekommer?
Om ja, har du tagit initiativ till att primärvårdsprogrammet följs?
Om nej, har du för avsikt att göra något nu?
Anser du att det finns behov av att undersöka hur vanligt det är att extra avgifter tas ut, som i exemplet ovan?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av