Interpellation om neuropsykiatriska utredningar inom BUP

Interpellation RV201225

Datum

2020-10-09

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

neuropsykiatrisk

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

Stämmer det inte att utredningar har behövts göras om?

Om det har skett, i vilken omfattning och till vilken kostnad för regionen?

Anser du inte att bristfälligt utredningar påverkar förtroendet för utföraren?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av