Interpellation om 30-minutersregeln

Interpellation RV201211

Datum

2020-10-07

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

30-minutersregeln

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Varför finns det inget krav på att behandlade enhet ska informera patienterna om 30-minutersregeln?
- Följs det upp hur ofta patienter får vänta längre än 30 minuter på sitt bokade patientbesök och hur ofta patientavgiften återbetalas? I så fall, hur ofta sker det?
- Hur arbetar Region Västmanland med att öka kunskapen bland västmanlänningarna om 30-minutersregeln?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av