Utmaningsrätt.

Interpellation LTV 120356

Datum

2012-04-04

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

försäljning, upphandling, utmaningsrätt

Interpellanten Anita Lilja-Stenholm (FP) frågar:

  • Har Landstinget Västmanland för avsikt att införa utmaningsrätt och därigenom möjliggöra betydelsefulla förbättringar?

      -  Landstingsfullmäktige  beslutade 120418 §§ 49 c) ovh 50 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av