Motion om enkät till patienter om vårdkvalitet, bemötande och kost

Motion RV201035

Datum

2020-08-26

Författare

Janeth Persson (SD), Ingvar Jonsson (SD)

Nyckelord

enkät
Janeth Persson och Ingvar Jonsson (båda SD) yrkar i motionen att:
 
utreda förutsättningar för att införa en enkel enkät för alla avdelningar och mottagningar till
alla patienter på Västerås sjukhus.
svaren sedan ska användas på avdelningsnivå och regional nivå för att kvalitetssäkra
sjukvården, med punktinriktad utbildning eller andra åtgärder.
 
 
Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81
 
 
Regionfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 20 att:
Motionen avslås
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av