Motion om co-payment

Motion RV200986

Datum

2020-08-11

Nyckelord

co-payment

Tomas Högström och Mikael Andersson Elfgren, båda (M), yrkar i motionen att:

Region Västmanland möjliggör för västmanlänningarna att välja en mer avancerad lins vid gråstarrsoperation genom ett co-paymentsystem likt Region Stockholm och Jönköping

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 47 att:
Motionen avslås
 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av