Motion om Västmanlands beredskap

Motion RV200968

Datum

2020-08-04

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

beredskap

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att:

Region Västmanland tar initiativ till ett projekt för en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel samt vid behov läkemedel tillsammans med länets kommuner.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81

Regionfullmäktige beslutade 2021-09-21 § 104 att:
Motionen bifalls

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av