Motion om tryggheten för personal inom hälso- och sjukvården i Region Västmanland

Motion RV200917

Datum

2020-07-14

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

trygghet

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att:

Region Västmanland i en skrivelse till Regeringen framför att fler personalkategorier inom hälso- och sjukvården bör omfattas av det straffrättsliga skyddet rörande sabotage mot blåljusverksamhet enligt brottsbalken.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-09-15 § 81

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-10-19 §121  att:

motionen anses besvarad

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av